Ostatnia aktualizacja 2020-04-30

Polityka prywatności

Wstęp

Polityka Prywatności powstała w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Na wstępie chcielibyśmy poinformować, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z:

LOKALNY DORADCA SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu (51-502) przy ul. Mydlanej 3 lok. 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 832754, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 złotych, NIP: 8952216243, REGON: 385759896

Lokalny Doradca Sp. z o.o. jest firmą, która dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności użytkowników strony. Aby nasi użytkownicy byli odpowiednio poinformowani, z myślą o Tobie oraz Twoich Danych Osobowych przygotowaliśmy Politykę prywatności (dalej “Polityka), która uwzględnia zasady wymagane przez przepisy prawa, w tym przepisy RODO. Zapoznając się z jej treścią będziesz wiedział jakie działania podejmujemy względem Twoich Danych Osobowych. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz realizację obowiązków ciążących na nas jako administratorze danych.

Przed korzystaniem z naszej strony internetowej oraz naszych usług powinieneś zapoznać się z Polityką. Informujemy, że jeśli korzystasz z naszej strony dla nas oznacza to, że akceptujesz zasady naszej Polityki. Jeśli jednak po zapoznaniu się z nimi stwierdzisz, że zasady są dla Ciebie nieakceptowalne, nie możesz korzystać z naszej strony.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie uregulowanym Polityką zawsze możesz się z nami skontaktować. Dane do kontaktu umieszczono w częściZ kim możesz się skontaktować.

Przydatne definicje

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, definiowane zgodnie z RODO i polskimi przepisami o ochronie danych osobowych, np.: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, czynnik określający psychiczną czy fizjologiczną tożsamość, adres IP.

Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.lokalnydoradca.com.pl/, oraz inne serwisy internetowe prowadzone przez nas w związku ze świadczeniem usług przez Lokalnego Doradcę. Strona wyposażona jest w certyfikat SSL, który szyfrując dane dba o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych oraz bezpieczeństwo ich transmisji.

Informacje o ciasteczkach

Nasza Strona korzysta z plików cookies zwanych również ciasteczkami w celu usprawnienia jej działania. Dane z plików cookies wykorzystywane są również przez nas w celach statystycznych. Ważne żebyś wiedział, że pliki cookies nie identyfikują Twoich Danych Osobowych.

Pamiętaj, że w każdym czasie możesz dostosować ustawienia plików cookies do swoich potrzeb. Możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiany w ustawieniach plików cookies mogą wpłynąć na działanie przeglądanej strony.

Pliki cookies nie wpływają na zmianę konfiguracji urządzenia, z którego korzystasz. Ułatwiają one dostosowanie przeglądanych treści do Twoich oczekiwań i preferencji np. wersji językowej, odpowiedniego wyświetlenia strony na Twoim urządzeniu, zainteresowań czy indywidualnych potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane do uwierzytelniania umożliwiają np. łatwe wypełnianie formularzy lub logowanie.

Lokalny Doradca umożliwia podmiotom oferującym wtyczki społecznościowe wykorzystanie mechanizmu cookies na swojej Stronie. Te podmioty to: Facebook, Google, LinkedIn, Instagram. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek i logując się na strony tych podmiotów powinieneś zapoznać się z ich zasadami prywatności:

Pliki cookies mogą być przez nas wykorzystywane w celach reklamowych. Chodzi o to aby móc wyświetlać naszym użytkownikom reklamy dopasowane do ich potrzeb. Na podstawie plików cookies określamy także czy użytkownicy widzieli daną reklamę i odwiedzili stronę reklamodawcy.

Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. Informujemy, że jesteśmy stroną umowy z GOOGLE Inc. i używamy mechanizmu anonimizacji numeru IP użytkownika. W każdej chwili możesz sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych przez Lokalnego Doradcę

Kiedy w czasie korzystania z naszej Strony przekażesz nam swoje Dane Osobowe stajemy się ich Administratorem.

Podstawą przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych jest: Twoja zgoda (jeśli ma to zastosowanie), odpowiedni przepis prawa (np. podstawy wskazane przez art. 6 RODO) lub to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy czy też podjęcia działań, przed zawarciem umowy.

Twoje Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celach:

 • świadczenia usług związanych z naszą działalnością np. podając swoje Dane Osobowe umożliwiasz nam skontaktowanie się z Tobą w celu przedstawienia naszej oferty
 • marketingowych, abyśmy mogli informować Cię o najlepszych i najnowszych ofertach oraz funkcjonalnościach, dostarczanych przez naszych partnerów np. w formie newslettera
 • statystycznych związanych z działaniem strony internetowej.

Zakres przetwarzania przez nas Danych Osobowych obejmuje:

 • imię
 • nazwę firmy
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • NIP (jeśli wymagany).
 • Informacje niezbędne do opracowania i przedstawienia oferty wymagane przez Banki i inne instytucje finansowe, których produkty oferujemy.

Musisz wiedzieć, że nie przetwarzamy szczególnych kategorii Twoich Danych Osobowych, o których mowa w art. 9-10 RODO takich jak: pochodzenie etniczne, poglądy polityczne czy dane biometryczne.

Korzystając z naszych formularzy kontaktowych lub dostępnych na Stronie komunikatorów wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Danych Osobowych.

Jeśli prosimy Cię o podanie Danych Osobowych na naszej Stronie (np. na potrzeby skorzystania z formularza kontaktowego) musisz wiedzieć, że ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy o przystąpienie do funkcjonalności dostępnych na naszej Stronie. Jeśli nie podasz tych danych niestety nie będziesz mógł z nich skorzystać.

Twoje Dane Osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i statystycznych, zakończenia obsługi Twojego zapytania lub do czasu wycofania Twojej zgody na przetwarzanie (jeśli była ona konieczna). Pamiętaj, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych możesz wycofać w każdej chwili.

Komu możemy przekazać Twoje Dane Osobowe

Musisz być także poinformowany, że niekiedy możemy przekazywać lub udostępniać Twoje Dane Osobowe podmiotom, które z nami współpracują oraz kiedy służy to świadczeniu dla Ciebie usług. Takie dane mogą być udostępniane lub przekazywane instytucjom finansowym (banki, leasingodawcy, faktorzy, instytucje pożyczkowe) firmy księgowe, firmy windykacyjne, pośrednicy finansowi, kancelarie prawne. Przekazanie może odbyć się tylko do podmiotów, które gwarantują, że będą oni chronić Twoje Dane Osobowe co najmniej tak odpowiedzialnie jak my.

Przekazanie danych do takich podmiotów może odbyć się wyłącznie po uzyskaniu przez nas Twojej zgody lub gdy dopuszczalność taka jest przewidziana przepisami prawa. Twoje Dane Osobowe mogą zostać przez nas przekazane do:

Google

Facebook

LinkedIn

Instagram.

Wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych lub statystycznych Twoje dane mogą zostać przez nas przekazane do wskazanych powyżej podmiotów.

Twoje Dane Osobowe mogą być także przekazywane do przetwarzania do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Pamiętaj jednak, że takie przekazanie może mieć miejsce tylko wtedy gdy państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa będą spełniały warunki określane w RODO.

Jakie masz prawa

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych pamiętaj, że zgoda wyrażana jest przez Ciebie dobrowolnie. W każdym momencie masz prawo do wycofania udzielonej zgody. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przez nas przed jej wycofaniem.

W każdym czasie przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych Osobowych. Możesz zawsze zwrócić się do nas jako administratora Danych Osobowych z prośbą o informację czy Twoje Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, o ich udostępnienie oraz otrzymanie innych informacji m.in. takich jak: czas przetwarzania danych, cele przetwarzania, informacje o tym komu przekazujemy dane, informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Pamiętaj, że przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich Danych Osobowych poprzez ich zmianę lub uzupełnienie.

Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich Danych Osobowych zwane „prawem do bycia zapomnianym”. Możesz od nas zażądać usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:

 • dane nie są konieczne ze względu na cel przetwarzania lub są przetwarzane w inny sposób
 • wcześniej cofnięto zgodę na przetwarzanie i nie mamy podstawy do ich przetwarzania
 • wniosłeś sprzeciw do przetwarzania danych
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • administrator ma obowiązek usunięcia danych wynikający z przepisów prawa
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Więcej szczegółów o prawie do bycia zapomnianym znajdziesz w art. 17 RODO.

Przysługuje Ci także prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora. Możesz zażądać ograniczenia gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając tylko ograniczenia
 • administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich Ty do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • w przypadku gdy zgłosisz sprzeciw do przetwarzania, ale tylko do czasu rozstrzygnięcia jego podstaw.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w sposób zautomatyzowany, masz również prawo do przenoszenia danych, które powinniśmy udostępnić Ci na Twoją prośbę w powszechnie używanym formacie. Możesz również zażądać aby dane zostały przez nas bezpośrednio przekazane innemu administratorowi.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie. W takim przypadku nie możemy już przetwarzać Twoich Danych Osobowych, chyba że wykażemy wymagane przez RODO podstawy.

Masz także prawo do tego aby nie podlegać decyzji, która opiera się na automatycznym przetwarzaniu w tym profilowaniu, jeśli decyzja taka wywołuje względem Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Musisz wiedzieć, że prawo to nie przysługuje jeśli: decyzja taka jest niezbędna do wykonania/zawarcia umowy, jest dozwolona przez prawo lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych podanych w formularzach dostępnych na stronie jest LOKALNY DORADCA SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu (51-502) przy ul. Mydlanej 3 lok. 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 832754, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 złotych, NIP: 8952216243, REGON: 385759896

Podane dane osobowe w zależności od okoliczności mogą być przetwarzane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzach/komunikatorach dostępnych na stronie lub telefonicznie
 • otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym (newsletter), jeśli wyrazisz na to zgodę
 • zapisania się na organizowane przez nas wydarzenia/webinary/szkolenia

Informujemy, że podanie danych w formularzach kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z formularzy dostępnych na Stronie.

 • Dane podane w formularzu kontaktowym/komunikatorach przetwarzamy na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest komunikacja z użytkownikami naszej strony. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Po tym czasie dane mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Dane wykorzystywane do celów wysyłki newslettera przetwarzamy do momentu odwołania zgody na przetwarzanie tych danych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem.

Masz prawo żądania od administratora dostępu wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Ochrony Danych Osobowych). W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem: daneosobowe@lokalnydoradca.com.pl.

Z kim możesz się skontaktować

Jeśli masz do nas jakiekolwiek pytania możesz skontaktować się z nami:

 • e-mailowo: info@lokalnydoradca.com.pl
 • telefonicznie: +48 609 619 553
 • pocztą na adres: ul. Mydlana 3 lok. 15, 51-502 Wrocław

Musisz wiedzieć, że biorąc pod uwagę zmieniające się środowisko prawne i technologiczne możemy zmieniać naszą Politykę.

Zawsze jednak jej najnowsza treść będzie dostępna na naszej Stronie pod adresem: https://www.lokalnydoradca.com.pl/polityka-prywatnosci/

Oceń Nas
[Głosów: 2 Ocena: 5]